«

»

máj 28 2014

Bejegyzés nyomtatása

Redemptio emléknapján 2014.május 6-án Jászalsószentgyörgyön, a Halmai család koszorúzása

A Jászgyökerű, Jászkarajenőn Nagyapai ágon leszármazott Halmai család 1664-ig visszavezette 350 éves családfáját, melyben jász ősi identitással az összetartozásukra a múltat és jelent megörökítették. Halmay-Halmai család ősalakja Halmay Mihály/1664-1744/ a Heves megyei Pélyről 1716-ban települt be Jászalsószentgyörgyre. 1720-tól a község bírója, majd a Tanácsban végezte közéleti tevékenységét. Így végig élte a Jászok szabadságától megfosztott időszakot. A történelmi nevezetességű Redemptioban családjából fiai: Halmaj Pál, Halmaj Mihály, és Halmaj Simon Jászalsószentgyörgyön, Halmay György pedig Jászberényben 1745-ben, az elsők között földet váltottak és redemptus gazdák lettek. A családi ősök között 1720-1849 időszakban többen viseltek tisztséget Jászalsószentgyörgy közéleti irányításában. Halmai Ferencz /1823-1903/ birtokos részt vett az 1848/49 forradalom-és szabadságharcban mint közvitéz,  majd 1867-től a Jászkerületi Honvéd Egylet tevékenységében  tovább erősítette a 48-as hazafias szellemet. Dédunokai ágán leszármazott Halmai Tibor a család nevében a dédapja sírjánál emlékezett a Jászalsószentgyörgyi őseikre és tiszteletük emlékére koszorút helyezett el. A koszorúzási eseményt jelenlétükkel megtisztelték a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti Kör vezetősége részéről Simon Károly, Lukácsi László és Fajka József. A Halmai család köszönetét fejezi ki a Helytörténeti Körnek, hogy március 15-én Halmai Ferencz sírjánál emlékkoszorúval megemlékezett. A  temető védett sírkertjében Ns HALMAI ISTVÁNY ÚR sírkeresztjénél folytatódott az emléknapi koszorúzás

“MEGÁLY ÉS IRGALOMMAL

TEKINTS E SIRBOLTRA MELYBEN

NYUGSZIK EGY VOLT VILÁGFIA

Ns

HALMAI ISTVÁNY ÚR

KIMULT ÉLETÉNEK  68 k ÉVÉBEN

1851”

Nemzetes Halmai Istvány  redemptus síremlékénél állunk. Redemptio emléknapján,2014.május 6-án a Halmai Család nevében a sírkereszt feliratának gondolataival koszorúval emlékezünk. Halmai Istvány/1784-1851/ŐsapánkHalmaj Pál /1705-1772/ redemptus,bíró, főbíró unokája volt. Halmay István/1765-1835/ Jászalsószentgyörgyön jegyző-főjegyző pedig Halmai Istványnak a nagybátyja .1819-20-ban a községi Tanácsában együtt dolgoztak. Halmai Istvány alvégi hadnagyként végezte közéleti tevékenységét. Simon Károly közreműködésével 2oo8-ban  Halmai Istvány síremlékét véglegesen a Sírkertben helyeztük el. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Halmai Tibor

Fotók: Fajka József

P1000962 P1000963 P1000964 P1000965 P1000966 P1000967 P1000968 P1000969 P1000970 P1000971 P1000972

 

Az adott cikk linkje: http://helytortenet.jaszalsoszentgyorgy.com/blog/2014/05/28/redemptio-emleknapjan-2014-majus-6-an-jaszalsoszentgyorgyon-a-halmai-csalad-koszoruzasa/