Oldal nyomtatása

Halmai Tibor – Hagyományőrzés múltja és jelene Jászalsószentgyörgy helytörténetében

001_kA község kulturális, szellemi életéhez hozzátartozik a történetének megismerése , hagyományainak megőrzése és ápolása. JÁSZ-ALSÓ-SZT.-GYÖRGY NAGYKÖZSÉG történeti vázlatáról Lippay Lajos helyi lelkész összeállításában olvashatunk, a templomának századik évfordulójára 1893-ban kiadott helytörténeti monográfiában. A községre vonatkozó egyes helytörténeti leírásokat tartalmaz Fodor Ferenc 1942-ben megjelent „ A JÁSZSÁG ÉLETRAJZA”  is . A község életében nagy jelentőségű esemény volt, amikor  Lukácsi Lászlóné ny. főelőadó, Lukácsi László könyvtárvezető és Rusvay Lajos ny. közgazdász 1980-as év elején elhatározták, hogy megírják  a község helytörténetét. Többéves anyaggyűjtéssel összeállították I.-II.kötetben JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KRÓNIKÁJA c. könyvet, melyet a Községi Tanács 1986-ben kiadott.

 

Lukácsi László helytörténet iránti érdeklődése összefonódik szüleinek a községben végzett több évtizedes közéleti munkásságával. Édesapja – id. Lukácsi László-nevéhez főződik a Művelődési Ház építése és bővítése, melynek hatására a község kulturális élete fellendült. Ennek elismeréséül 1963-ban a Művelődésügyi Miniszter „Kiváló népművelő” kitüntetést adományozott részére.

 

ifj. Lukácsi László könyvtárvezetői állása után 1987-től-2005-ig a helyi Általános iskolában tanárként dolgozott. Pedagógusi munkájáért az Oktatási Miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott nyugdíjba vonulása alkalmával. Folyamatosan végez a községhez kapcsolódó helytörténeti kutatásokat. Számos cikkei jelennek meg a Jászalsószentgyörgyi Krónikában , a Jászsági évkönyvben és a REDEMPTIO honismereti lapban. A hagyományőrzés fejlődési szakaszát eredményezte Hortiné dr.Bathó Edit Jász Múzeum igazgatójának  és Sugárné Koncsek Aranka Jászság történésze 2008.május 27-én a községben tett látogatása.

 

Ez alkalommal Simon Károly lokálpatrióta ismertette a temetőben gondozatlanul maradt, felszámolás alatt álló régi síremlékek megmentésére irányuló Védett Sírkert kialakításának tervét, mely helyi összefogással rövid idő alatt megvalósult. 2008.november 1-jén a Sírkert  felszentelése megtörtént. Lukácsi László- Halmai Tibor és Simon Károly anyakönyvi megállapításaival-  Jászalsószentgyörgy temetője és Védett sírkertje címmel összeállítást készített, mely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 2009/2010 évi néprajzi gyűjtőpályázaton elismerésben részesült. Ennek folytatásaként Simon Károly, Marton Rita és Lukácsi László 2011-ben „Barangolás a Temetőben” címmel összeállították az eredeti helyén lévő nevezetes síremlékeket is. Mindkettő helytörténeti értékes összeállítás .Sajnos csak számítógépes nyomtatásban és CD-én került megörökítésre.

 

A hagyományőrzés terén kiemelkedő áttörést jelentett Lukácsi László és Simon Károly,majd hozzájuk csatlakozó Marton Rita kezdeményezésével 2012.március l6-án 27 fővel megalakult Jászalsószentgyörgyi

Helytörténeti Kör. Mindezekről részletesebben a helyi Krónikában és A REDEMTIO honismereti lapban olvashatunk. Örömömre szolgál, hogy azóta már én is a Helytörténeti Kör tagja lehettem. Helyi összefogással Helytörténeti Gyűjtemény létesült a volt Szent Imre Iskola épületében, melynek ünnepélyes megnyitójára augusztus 20-án, nagy érdeklődés mellett került sor. Az Önkormányzat ünnepi rendezvényén a Vadas parkban Szarvák Imre polgármester úr Lukácsi Lászlónak „Jászalsószentgyörgy Községért” díjat adományozott több évtizedes kulturális-közösségi munkájáért.

 

Lukácsi László jelenleg az újabb munkáján , a község templomának története összeállításán dolgozik.

A község helytörténetében kiemelkedő jelentőségű : Jászalsószentgyörgy Temetője és Védett Sírkertje,

Barangolás a Temetőben, valamint A Község Templomának története című összeállítások együttes nyomdai  kiadásához szükséges lenne a támogatások megszerzése, hogy ezen  írások megörökítése  megtörténjen az utókor számára.

 

A jász hagyományőrzés példáját mutatja Jászalsószentgyörgy és Jászkarajenő között 2012.április 28-án megkötött testvértelepülési megállapodás, melyet  a községek polgármesterei kezdeményeztek.

 

2010-ben a Lukácsi Családfa történetének kutató munkájában én is részt vettem. Az 1644-ig visszavezetett XI generációs Családfában megismertük a felmenő ősöket,akik  közéleti tevékenységet végeztek. A családfában az „irástudó ember” alakja visszaüt Lukácsi László és szülei közéletben vállalt szerepére. 2008-tól Lukácsi László egyes helytörténeti írásait, családkutatással segítem. Ezen keresztül tartós barátság is összeköt bennünket. Ezúton gratulálok kitüntetéséhez és örülök a községért végzett munkájának elismerésérért.

 

Budapest,2012.szeptember 19.

Az adott cikk linkje: http://helytortenet.jaszalsoszentgyorgy.com/halmai-tibor-hagyomanyorzes-multja-es-jelene-jaszalsoszentgyorgy-helytorteneteben/