«

»

feb 05 2014

Bejegyzés nyomtatása

Jászkun önmegváltás emléknapja

Örömmel tapasztaltuk, hogy az Országgyűlés a mai napon párt semlegesen, egyhangúlag megszavazta a Jászkun önmegváltás emléknapjának, május 6.-át.

A Parlament honlapján a következő oldalon található a szavazás eredménye:

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2014.02.04.09:36:09&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=13092

A beadvány szövege innen tölthető le:13092

parlament

1509259_264736693685472_1907138891_n63577_264731640352644_1341613226_n1505990_264733660352442_311858539_n1899915_264734883685653_1666820051_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Pócs János Jász-Nagykun-Szolnok megye 2.vk. országgyűlési képviselő hivatalos facebook oldaláról

(Megjegyzés a facebook fotóalbumhoz:

Köszönöm a Jász és Kunkapitányoknak, a feleségeiknek, a Jászság polgármestereinek és tisztségviselőinek, hogy velünk ünnepeltek a helyszínen! A mai napon elfogadtuk a jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozatot, amely annak állít emléket, hogy Mária Terézia 1745-ben aláírta a jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. A 277 szavazattal, egyhangúlag elfogadott határozat május 6-át, a jászkun hármas kerület önmegváltását, a redemptiót lehetővé tevő diploma aláírásának napját emléknappá nyilvánítja. A határozat “tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, akik – a magyar történelemben példátlan módon – szabadságukat 580 ezer rhénes aranyforintért vásárolták vissza”. A parlament azt is kinyilvánította, hogy támogatja olyan megemlékezések szervezését, amelyek a jászok és kunok ősi szülőföldszeretetével, szabadságszeretetével és öntudatával kapcsolatosak.)

 

Ezúton szeretnénk közzétenni Halmai Tibor tagtársunk üdvözlő levelét, a beadvány egyik benyújtójához:

 

Tisztelt Lukács László Képviselő Úr!

 

Érdeklődéssel hallgattuk az Országgyűlés napirendjén szereplő

jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló országgyűlési határozati

javaslat általános vitáját, mivel családunkban,jász őseink között több

redemptus is volt.

 

A 350 éves Halmay-Halmai családfánk legrégibb megismert

Ősalakja: Halmay Mihály / 1664-1744 /

Családjával 1716-ban Jászalsószentgyörgyre, mint colonus

betelepült. A jászok szabadságától megfosztott időszakban,

1722-től a község bírója lett, majd 1744-ig tanácsbéliként végezte

közéleti tevékenységét.

A történelmi nevezetességű jász földvisszaváltásban Halmay Mihály

fiai: Jászalsószentgyörgyön Halmaj Pál, Halmaj Mihály, Halmaj Simon,

Jászberényben  pedig Halmay György,

1745-ben elsők között földet váltottak és redemptus gazdák lettek.

Halmaj Pál /1705-1772/ ősapánkat a redemptio után Jászalsószent-

györgyön bíró-majd főbírónak megválasztották. Leszármazottai is

redemptusok  voltak.

Családfánkban a múltat és jelent jelképező összetartozásunkra

2008-ban Családi címert készítettünk, melyben a redemptus jász

őseink emlékét is megörökítettük.

 

Mint Családfánk VIII. generációs leszármazottai jász ősi családi

identitásunkat büszkén valljuk és örömmel üdvözöljük a Redemptio

emléknappá nyilvánítását.

 

Budapest, 2013.december 17.

 

Tisztelettel

Halmai Ferenc                                 Halmai Tibor

asztalos mester                             családunk kutatója

1112 Budapest, Eper köz 11.    1035 Budapest, Búvár u. 3. V.29.

Az adott cikk linkje: http://helytortenet.jaszalsoszentgyorgy.com/blog/2014/02/05/jaszkun-onmegvaltas-emleknapja/